Microsoft Vuorot (Shifts)

Microsoft Vuorot (eli Shifts) julkaistiin vastikään Teamsille. Lyhykäisyydessään Vuorot tarjoavat loppukäyttäjälle ja vuoron suunnittelijoille käyttökelpoisen käyttöliittymän nähdä, hallita ja ylläpitää vuoroja sekä hoitaa myös vuorojenvaihtoa ja poissaoloja.

Sovellus ei ota kantaa millään tavoin suomalaiseen lainsäädäntöön vuorojen määrässä, taukojen pituudessa tai muissakaan asetuksissa. Tulossa oleva rajapinta kuitenkin antaa mahdollisuuden tuoda ja viedä vuorotietoja olemassaoleviin järjestelmiin, jolloin esimerkiksi siellä voidaan varmistaa yhteensopivuus TESin ja muiden käytäntöjen kanssa.

Toimintoja esimiehille

  • Ylläpidä vuororyhmiä ja niiden henkilöjä. Yhdessä tiimissä voi olla useampia vuororyhmiä.
  • Suunnittele työvuorot
  • Määritä vuorot henkilöille
  • Tulosta vuorosuunnitelma
  • Käsittele poissaolot ja muutospyynnöt
Esimerkeissä työpöytäsovelluksen ruutu on englanniksi ja mobiilisovelluksen (loppukäyttäjä) suomeksi

Toimintoja työntekijälle

  • katso oma aikataulusi
  • katso ryhmän aikataulua
  • pyydä vuoronvaihtoa
  • pyydä vapaata
  • määritä miten olet käytettävissä vuoroihin

Asetuksia

Vapaat voi pyytää suoraan käyttöliittymästä. Esimiehet voivat määrittää käytettävissä olevat vapaat ja muut asetukset voi tiimikohtaisesti. Esimerkkikuvissa Teamsin työpöytäkäyttöliittymän kuvakaappaukset ovat englanniksi ja mobiilikäyttöliittymän suomeksi. Oletuksena ovat vapaiden nimet on käännetty Teamsin toimesta. Vapaaseen liittyvän kuvakkeen voi vaihtaa sitä napsauttamalla.

Tietojen tulostus ja vienti

Tiedot voi tulostaa yllättävän monipuolisin valinnoin, mikä ilahduttaa varmasti useita organisaatioita joissa työvuorot on totuttu laittamaan ilmoitustaululle näkyville (vaikka tämä käytäntö ei edesautakaan sovelluksen käytön omaksumista).

Tiedot voi myös viedä Exceliin, josta ne voi muuntaa ja ladata vaikka nykyiseenkin järjestelmään (sen mahdollisuuksista riippuen). Shiftsiin on tulossa myös Graph API, eli rajapinnat jolloin ohjelmallisesti voidaan tuoda ja viedä vuorotietoja vaikka nykyiseen järjestelmään.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.